BLoG KoLEkSi GaMbaR

Selamat Datang ke Gallery ku...

 NOTIS HAK CIPTA (COPYRIGHT NOTICE)

Hakcipta Terpelihara @ SHAM 
 

Ini adalah Hak cipta oleh SHAM . Semua hak terpelihara. Tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diterjemahkan, dicopy, ditiru, difotostat, diciplak, dirakam, dinyanyikan, digitalkan,  disiarkan, dihebohkan, difilemkan, diwartakan,difailkan,dikemaskini,  dibahas, diconteng, dipantau, diubah atau dikurangkan dalam apa cara sekali pun, secara keseluruhannya atau sebahagiannya, tanpa kebenaran bertulis daripada Hakcipta Terpelihara @ SHAM . Tanda dagangan berdaftar